Skådis

Skådespelarna är INTE utklädda till sina karaktärer i Vishetens begynnelse.

Harald Gerdmar:

Spexgeneral och Skådisminister

Ellen Särnevång:

Vice Skådisminster

Minna Svensson

Hedda Sällström

Hilda Linnell

Elise Rosell

Selma Östlin Pagh

Malte Michelsen

Alice Wilgotsson

Rasmus Frick

Hampus Christensson

Freja Klausen

Tanja Bucht

Benjamin Lamppu