Skådis

Skådespelarna är INTE utklädda till sina karaktärer i Vishetens begynnelse.

Ira Skoog:

Spexgeneral och Skådisminister

Vera Hjorth:

Andra Skådisminster

Siri Kjernli Puktörne

Ethan Frid

Harald Gerdmar

Magdalena Miladinovic

Miriam Heule

Ellen Särnevång

Selma Pagh

Tanja Bucht

Love Ström

Ellionore Lindblad